| Upozornenie Upozornenie: Povolený zápis do konfiguračného súboru: /web/htdocs5/jazykovyportalsk/home/www/web/catalog/includes/configure.php. Je tu potencionálne bezpečnostné riziko - nastavte si atribúty súboru na read only/zákaz zápisu.

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.lingerie.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. "Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

3. "Predávajúcim" sa rozumie Marta Ločová - LOČA, Jarková 32/8, 07501 Nový Ruskov, IČO 31262554.

4. "Elektronickou objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).

6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 

II. Ceny tovaru

1. Všetky ceny tovaru sú zmluvné. Vo webovom rozhraní e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

2. Prípadné akčné ceny platia do vypredania zásob, pri uvedení počtu kusov akčného tovaru, alebo počas vymedzeného obdobia.

3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v prílohe týchto obchodných podmienok, dostupných na webovej stránke a nazvaných ako „Spôsoby platby".III. Dodacie podmienky 

1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od prepravcu.

2. Objednaný tovar zasielame do 1 pracovného dňa odo dňa potvrdenia Vašej objednávky, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

4. Expedičné náklady

  Expresné doručenie tovaru kuriérom  (platí pre územie Slovenska):
 - paušálny poplatok 5,90 EUR na dobierku alebo 5,50 EUR ak je platba na účet
 - pri objednávke nad 50 EUR poplatok za dodanie kuriérom neplatíte

  Doručenie tovaru Slov.poštou ako doporučená zásielka  (platí pre územie Slovenska):
 - paušálny poplatok 2,20 EUR na dobierku alebo 1,90 EUR ak je platba na účet
 - pri objednávke nad 50 EUR poplatok za dodanie neplatíte


5. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

6. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. 

7. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.
IV. Platobné podmienky 

1. Po uskutočnení objednávky s úhradou na účet bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu - zálohová faktúra.

2.  Pri platbe v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby  za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.

3. Predávajúci je platcom DPH . 

4. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.  

5. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku

V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku bez udania dôvodu, súhlasí so zverejnením údajov (meno a priezvisko, mesto, emailová adresa)  v sekcii nespoľahlivých zákazníkov a zároveň už týmto zákazníkom odmietame kedykoľvek poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred. Zákazník zároveň súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (náklady na poštovné a poplatky za uskladnenie zásielky). Táto čiastka bude fakturovaná do 30 dní od vrátenia zásielky.
V. Záruka a reklamácie

1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

Lingerie.sk
Jarková 63
07501 Nový Ruskov

6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru. 

7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).

8. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.


9. Postup pri reklamácii:

1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil. 2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho. 3.) Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. Vymenený tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné. 4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať. 5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.
VI. Výmena tovaru 

1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, zašleme Vám na výmenu výrobok iný, ak je k dispozíicii skladom.

2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.


3. Postup pri výmene:

1.) Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok späť bez známok používania, nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obale spolu s kópiou faktúry na ktorej vyznačí množstvo vráteného tovaru a veľkosť/farbu, ktorú žiada.
2.) Kupujúci je povinný zvoliť taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
3.) Tovar zasielaný na výmenu zároveň doporučujeme poistiť.
4.) Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).

4. Poštovné a balné je pri výmene tovaru zdarma.

5. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.  

6. Objednané výrobky (nohavičky, tanga, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!

7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tieto uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

 


VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom

1. Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 3 mesiacov od prevzatia tovaru. 

2. Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia tovaru. 

3. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho. 

4. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a taktiež priame náklady spojené s vrátením tovaru, ak nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

5. Pokiaľ kupujúci využije túto možnosť, predávajúci mu obratom pošle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúcemu k dispozícii v sekcii „moje objednávky", „vybavené objednávky".

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať e-mailom alebo na adresu prevádzky predávajúceho:

Lingerie.sk,
Jarková 63,
07501 Nový Ruskov
alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho lingerie@lingerie.sk.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. 

9. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok rovnakým spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal.

 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim podnikateľom

V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, uplatnia sa na odstúpenie od kúpnej zmluvy príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu.

3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania e-shopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania e-shopu. Webové rozhranie e-shopu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

5. V súlade s ust. § 1820 ods. 1 písm. j) berie kupujúci na vedomie, že v rámci mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov sa môže kupujúci obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu možno podať písomnou formou, príp. cez e-podateľňu na internetových stránkach www.soi.sk.X. Ochrana osobných údajov 

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu Lingerie.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu Lingerie.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.Tieto podmienky sú platné od 7.11.2016

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.